Tillstånd 

Vi har tillstånd enligt miljöbalken till drift av avfallshanteringsanläggning och tillstånd till Transport av avfallenligt 36§ Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av avfallshanteringsanläggning

Tillstånd till transport av avfall enligt 36§ Avfallsförordningen 

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offerförfrågan »